แจ้งการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ นีโอแฮร์โลชั่น