อาการบ่งชี้

ตำแหน่ง SG ซ่อนอะไรไว้บ้าง? เหตุผลที่เราต้องรีบคว้ามาให้ได้โดยเร็ว

บริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเครือข่าย MLM ธุรกิจอิสระด้านเวลาและการเงิน เราได้มอบสิทธิและผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และมีความยุติธรรมมากที่สุด เพื่อให้สมาชิกกรีนเวลท์ของเราได้รับสิ่งดีที่สุด เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันตลอดไป

ตำแหน่ง SG ดียังไง?

จะมีรายได้คอมฯ 25% (500฿) จากลูกทีมที่ปรับขึ้นตำแหน่ง s(2,000pv) ส่วนที่เกินได้ 15%
จะมีรายได้คอมฯ 15% (1,800฿) จากลูกทีมที่ปรับขึ้นตำแหน่ง g(12,000pv) ส่วนที่เกินได้ 10%
จะมีรายได้คอมฯ 10% (4,000฿) จากลูกทีมที่ปรับขึ้นตำแหน่ง sg(40,000pv) ส่วนที่เกินได้ 4%
มีสายงานเป็นของตนเอง จะมีรายได้คอมฯจากยอดขาย

ข้ามไปยังทูลบาร์