อาการบ่งชี้ว่าการใช้นีโอแฮร์ได้ผล 100%

อาการบ่งชี้ว่าการใช้นีโอแฮร์ได้ผล 100%

การทำงานด้านการขายตรง ต้องทำงานอย่างทุ่มเท เพราะงานขายตรงเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวคุณเองล้วน ๆ เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับความขยันหรือความทุ่มเทของคุณเองด้วย