สิทธิ์คุ้มครองประกันชีวิต

สิทธิ์คุ้มครองประกันชีวิต

บริษัทกรีนเวลท์ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะให้กับสมาชิก โดยได้ทำประกัน อุบัติเหตุบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย MSIG ให้กับสามาชิก โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด