บันได 3 ขั้น สู่ความสำเร็จในธุรกิจกรีนเวลท์

บันได 3 ขั้น สู่ความสำเร็จในธุรกิจกรีนเวลท์

เมื่อผ่านบันได 3 ขั้นแล้ว สมาชิกสามารถขึ้นสู่บริหารระดับสูง (ตำแหน่ง E-C) ได้ หากสมาชิกมีลูกทีม SG 3 สายงานขึ้นไป พร้อมรับรายได้ที่สูงขึ้นไปอีกไม่มีขีดจำกัด และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับพรีเมี่ยมต่อไป

โทรสอบถาม