บริษัท กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด

พล.ต.ต.นายแพทย์ ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ บริษัท กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด

ผมของคนปกติทั่วไปเช่น เด็กวัยรุ่น หรือคนที่อายุ ไม่เกิน 25 ปี ซึ่งอยู่วัยที่ร่างกายกำลังเติบโต เส้นผมจะได้รับสารอาหารจากเลือดปกติ ทำให้ดกดำ แตกกอ สมบูรณ์คนที่หัวล้าน แสดงว่าผิวหนังไม่ปกตินะครับ นีโอแฮร์ เป็นสมุนไพรที่ปรับสภาพผิวหนังให้ปกติ