ตัวอย่างจากผู้ใช้นีโอแฮร์ที่ผมขึ้นจริงใน 1 เดือน!

ตัวอย่างจากผู้ใช้นีโอแฮร์ที่ผมขึ้นจริงใน 1 เดือน!

นีโอแฮร์ เป็นสเปร์ยปลูกผม บำรุงรากผมและแก้ไขปัญหาสำหรับคนผมร่วง ผมบาง ผมน้อย หัวล้านจากสภาวะต่างๆและจากพันธุกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อใช้อย่างมีวินัยเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ได้ผลไวขึ้น ผมดกดำมากขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพนี้ผ่านการพิสูจน์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจากผู้ที่นำไปใช้แล้วว่าเห็นผลจริง 100%

ข้ามไปยังทูลบาร์