วิธีใช้น้ำยาปลูกผมนีโอแฮร์โลชั่น_NeoHairLotion_greenwealth

ต้องมีวินัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง อย่าให้ขาดในช่วง 1 ถึง 2 เดือนแรก อดทนและพยายาม เพราะนี่คือความหวังของเรา ให้คิดเหมือนว่าเรากำลังปลูกต้นไม้ ต้องรดน้ำ พรวนดิน ให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง

นีโอแฮร์ สเปรย์

25 พฤษภาคม 2016
English English Thai Thai