วงรอบการจำหน่ายเพื่อรับเงินปันผล

วงรอบการจำหน่ายเพื่อรับเงินปันผล

วงรอบการจำหน่ายเพื่อรับเงินปันผล

  1. สมาชิกนักธุรกิจกรีนเวลท์ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในทุกเดือน จะต้องมีการรักษายอดขั้นต่ำของเดือนนั้นๆ ซึ่งหมายถึง มียอดซื้อสินค้า PV และยอดกลุ่มสะสมตามหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ของแต่ละตำแหน่ง (นักธุรกิจที่ไม่รักษายอดขึ้นต่ำตามหลักเกณฑ์จะไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลจากบริษัทในทุกกรณี)
  2. รอบจำหน่ายของบริษัทฯ เริ่มวันที่ 2 ของเดือน ไปจนถึงวันที่ 1 ของเดือนถัดไป บริษัทฯ จะทำการสรุปยอดขาย คำนวณค่าคอมมิชชั่น โอนเข้าบัญชีธนาคาร ที่ผู้จำหน่ายได้ระบุไว้ในใบสมัคร ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (ผู้จำหน่ายเป้นผู้รับผิดชอบค่าโอน โดยหักจากค่าคอมมิชชั่น)
  3. กรณีที่ผู้จำหน่ายมิได้แจ้งเลขที่บัญชีไว้กับทางบริษัทฯ ให้ผู้จำหน่ายติดต่อขอรับผลตอบแทนด้วยตนเอง ณ สำนักงานขายของบริษัทฯ โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วยทุกครั้ง
  4. บริษัทจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินได้ของสมาชิก และทุกๆรางวัลในธุรกิจขายตรง

วงรอบการจำหน่ายเพื่อรับเงินปันผล

#เป็นสมาชิกนีโอแฮร์แล้วดีอย่างไร ?

สมาชิกนีโอแฮร์ อยู่ดี กินดี มีความสุขกันถ้วนหน้า
สมาชิกนีโอแฮร์ ซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษสุด
รับเงินโบนัสจากยอดขายทุกวันที่ 10 ของเดือน
มีประกันอุบัติเหตุ 120,000-320,000 บาท
สามารถโอนสิทธิของสมาชิกให้ผู้อื่นได้
ตำแหน่งของสมาชิกไม่มีหลุด ขึ้นแล้ว ขึ้นเลย
สิทธิประโยชน์อื่นๆ การส่งเสริมการขายมากมาย
สมาชิกเข้าระบบตรวจยอดเงินโบนัส ได้ที่นี่.. http://gwthai.extramember.biz/R1

สั่งซื้อหรือสมัครเป็นสมาชิกตัวแทน โทร./ไลน์ 0882944259

ข้อมูลเพิ่มเติม..

https://www.neohairspray.com
https://www.facebook.com/pphairshop
pawitchaya.jin@gmail.com